Играчки за едногодишни деца за развитие на говор

В края на една година детето започва да имитира речта на възрастните, да копира звуците. Появяват се първите, най-прости думи. Помага в развитието на речта да чете на възрастни гласовете на децата с разкази, стихове, шеги и песни.

За пълноценно развитие на речта са подходящи карти с изображения на предмети и животни. Детето трябва да покаже картата с изображението и ясно да произнесе името си на глас. Играта ще разшири представата на детето за света и ще допринесе за пасивния речник. Играенето с музикални и игрални центрове и играчки също разширява речника, при условие че при натискане на бутоните се произнасят думи и звуци. Едновременно с това моторните умения се обучават, ако самите деца натискат бутоните.
Играчки за едногодишни деца, развиващи физически умения

Първите стъпки, които детето прави около година. Много време минава от първата независима стъпка до пълноценното уверено ходене. И до този момент е възможно да помогнем на детето да поддържа баланса и да развива координацията. За тази цел подходящи са инвалидни колички, инвалидни колички, автомобили, всичко, което може да се държи от дръжката и да се избута напред.